Tanjona ho amin'ny toerana iray

Ny faran'ny refin'ny efijery: Faha-1,20 x halavany 3,0 metatra.